Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

ägretthägrarna lämnar Hasslarps dammar och försvinner i grådiset