Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

kvällssol i industriområdet, Munka-Ljungby (mobilfoto)

munkaljungbyängelholm