Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Rönneådalen, vid Ugglarps broar. Rejält högvatten i Rönneå och anslutande Pinnån.

rönneådalenrönneåpinnånstarbyugglarpsbroar