Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Soluppgång över Starbymader. Rejält högvatten i Rönneådalen

rönneådalenrönneåstarby