Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Soluppgång vid Ugglarpsbroar i Rönneådalen. Rejält högvatten och ett lätt snötäcke.

ugglarpsbroarrönneådalenrönneå