Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

En kväll vid Sandön i början av augusti (mobilfoto)

sandön