Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Soluppgång vid Ugglarps broar. Rejält högvatten i Rönneådalen

ugglarpsbroarstarbyrönneådalen