Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Soluppgång vid Ugglarpsbroar. Rejält högvatten i Rönneådalen (high key/överexponerat)

ugglarpsbroarrönneådalenstarbyhighkey