Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

augustimorgon med dagg i spindelnätet

högalteknallhallandsåsenåstarpemosse