Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

En kväll vid Sandön i mitten av maj (mobilfoto)