Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

En kväll vid Sandön i slutet av juli (mobilfoto)

sandön