Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

maskros och bladvass (mobilfoto)