Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Välinge, i decembersol

välingeängelholm