Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Skurar över havet i morgonsolen, regnbåge.

skummeslövskummeslövstrand