Swedish Nature and Landscape/Svensk natur och landskap - Henrik Ehrenberg

Regnvatten har skapat en reflektionspool, Ängelholms kyrka. (Konverterat till svartvit)

ängelholmängelholmskyrkasvartvit