Andfåglar, gäss & svanar / Wildfowl - Henrik Ehrenberg

gråhakedopping, med tre ungar...den tredje är lite lurig att se. :)