Andfåglar, gäss & svanar / Wildfowl - Henrik Ehrenberg

grågäss, bläsgäss, kanadagäss och sångsvanar

ängelholm