Andfåglar, gäss & svanar / Wildfowl - Henrik Ehrenberg

roständer, farligt nära E6:an.

ängelholmE6