Labbar, måsar, tärnor & alkor / Skuas, Gulls, Terns & Auks - Henrik Ehrenberg

Tidig vår i skrattmåskolonin

glänåståkern