Swedish Wildlife/Svenskt djurliv - Henrik Ehrenberg

råbocken vid ekbacken

gråmanstorpklippan