Swedish Butterflies and Insects/Svenska fjärilar och insekter - Henrik Ehrenberg